EasyTow by Vreugdenhil

EasyTow is onmisbaar voor bestuurders van personenauto's, beroepschauffeurs, planners en transportbedrijven. De app is gebruiksvriendelijk en zorgt dat alle benodigde informatie snel op de juiste plek terecht komt en op die manier hulp direct onderweg is! Grote vermindering van; verkeers-opstopping, schade door ondeskundige manipulatie van het voertuig, hoge bergingskosten en stilstand.

Stap 1

Superhandig voor u als particulier, maar ook voor chauffeurs van vrachtwagens en autobussen. U staat bij het incident en kunt als enige de juiste informatie over de situatie verstrekken. Hiervoor volstaat één druk op de Easytow bergings app. Er wordt een complete melding gemaakt en deze wordt direct in ons meldingssysteem zichtbaar. Exacte locatie, voertuiginfo en situatiefoto`s zijn bekend. Eén van onze dispachers neemt telefonisch contact met de melder op en maakt een reparatie- of berginsplan op.

Stap 2

U, de planner of voertuigeigenaar, maar in elk geval de eindverantwoordelijke, wordt gebeld en over de situatie geïnformeerd. Meteen worden foto`s en info per mail met u gedeeld. Onze dispacher overlegt het reparatie- of bergingsplan met u. Zodra u akkoord geeft, is er een berger onderweg naar de incidentlocatie. Tijdens de berging wordt u continu op de hoogte van de vorderingen gehouden. U weet wat er gebeurt en houdt de controle over afloop, mogelijke eindbestemming en kosten.

Stap 3

In geval van schade kunnen wij de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen. U beslist zelf of u dit wil. Indien u over een DKV pas beschikt, kunnen wij de kosten bij DKV aanmelden. In andere gevallen ontvangt u uiterlijk 12 uur na de melding een factuur van ons.

Easytow van Vreugdenhil Berging BV helpt u vooruit!